top of page

TJÄNSTER

Effektiviserar driftnettot

Att ha hand om fastigheter är lite som att dirigera en orkester. När de olika delarna spelar tillsammans skapas fantastiska synergier, men tyvärr räcker det med att någonting felar för att hela upplevelsen blir skev. Detta bär jag med mig i de samarbeten jag inleder. För att få verkligt genomslag krävs ofta översyn av både tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Min kompetens ligger både i analysen och genomförandet, och jag vet av erfarenhet att de flesta bolag har oanad potential när alla delar börjar dra åt samma håll.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Luta dig tillbaka och se dina fastigheter utvecklas

Med driftnettot som ledstjärna tar jag ansvar för att ditt bestånd utvecklas ekonomiskt och kvalitativt.

  • Ekonomisk förvaltning

  • Teknisk förvaltning

  • Fastighetsskötsel

Kvist Blå.png
Litet hus + kvist.png

TEKNISK FÖRVALTNING

Driftnettot

Driftnettot är förmodligen branschens mest centrala nyckeltal. Min affärsmodell är enkel. Jag tar ansvar för att du har en marknadsmässig hyra och skär bort dyra, onödiga kostnader och ser till att det du betalar för för är värdeskapande och marknadsmässigt prissatt. Att dina hyresgäster trivs i fastigheten är en självklarhet. 

  • Fastighetsbolag

  • Bostadsrättsföreningar

EKONOMISK FÖRVALTNING

Strategin

Att administration och ekonomin sköts är hygienfaktorer för ett framgångsrikt bolag. Men för att verkligen nå framgång ska ekonomin vara i symbios med den tekniska förvaltningen

  • Fastighetsbolag

  • Bostadsrättsföreningar

Kvist Gul.png
Litet_hus_+_kvist_blått.png

FASTIGHETSSKÖTSEL

Servicen

Genom att använda moderna system och genom vårt medvetna arbetssätt kommer du uppleva service på en helt ny nivå. Snö ska skottas, gräs ska klippas och felanmälan ska återkopplas.

  • Fastighetsbolag

  • Bostadsrättsföreningar

Tjänster: Tjänster
bottom of page