top of page

OM ENG & LUND

Driftnettot, nyckeltalet till framgång

Jag heter Robert Englund. Min affärsidé är att ganska enkel. Jag vill hjälpa organisationer inom fastighetsbranschen att nå sina mål genom att renodla verksamheten och maximera driftnettot.

För att lyckas inom fastighetsbranschen behöver man vara något av en generalist. Det handlar om pengar, tekniska frågor, organisatoriska frågor och mänskliga frågor. Från mina år som chef har jag inblick i konsten att få allting att samspela, från fastighetsskötseln till de strategiska och ekonomiska frågorna.

Jag har över tio års erfarenhet från fastighetsbranschen. 2019 valde jag att lämna tryggheten som en anställning innebär till att starta min egen verksamhet. Jag erbjuder externförvaltningstjänster till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Främst samarbetar jag med större bolag, men är övertygad om att även mindre verksamheter kan ha glädje av den kompetens och erfarenhet jag kan bidra med.

Tveka inte att höra av dig, så bokar vi in ett möte där vi diskuterar hur din verksamhet kan komma närmare sina mål.

Kvist Blå.png
Om oss: Om
sommar.jpg

VANLIGA FRÅGOR

Om oss: FAQ

HUR GÖR MAN FÖR ATT PÅVERKA FASTIGHETSVÄRDET?

Genom åren har jag sett en myriad av exempel på saker som behövt förbättras och justeras. För att utröna hur en fastighet mår använder jag driftnettot. Den ger en ärlig och objektiv bild av hur ett bestånd presterar. Med driftnetto som kompass anpassar jag förvaltningen för att skapa större lönsamhet. Ofta handlar det om att ställa de svåra frågorna och utmana befintliga strukturer. Jag har ganska låg respekt för traditioner och tankar på att ”vi alltid gjort så tidigare”.

VAD TROR DU OM FRAMTIDEN?

Coronapandemin har förändrat mycket i vårt samhälle, givetvis också fastighetsbranschen. Många bolag har kunder som ställts inför svåra val och tuffa beslut. Hur pandemin än slutar tror jag att flexibilitet är något som kommer vara bestående också i framtiden. Bolag vill, i högre utsträckning än tidigare, snabbt kunna ställa om sina verksamheter -och då givetvis också lokaler. Digitalisering ställer andra krav på geografisk flexibilitet, där den digitala infrastrukturen blir minst lika viktig som den traditionellt fysiska. Givetvis är också hållbarhet och nya lösningar för effektivt energiutnyttjande extremt avgörande för fastighetsbranschen. Det ska bli spännande att vara delaktig i utvecklingen mot en mer hållbar och mer digital fastighetsbransch!

VAD GÖR ENG & LUND ANNORLUNDA JÄMFÖRT MED KONKURRENTERNA?

När omförhandlades era avtal senast? Får ni löpande uppföljning av er förvaltare? Har någon gått igenom er resultatrapport för att rensa undan onödiga kostnader?


Att maximera driftnettot är inget hokus pokus. Det är gammalt, hederligt förbättringsarbete där man vänder på varje sten, och analyserar varje detalj, i syfte att hitta de små förbättringar som sammantaget gör den stora skillnaden. Jag är uppväxt med småföretagande och är i själen entreprenör. För mig kommer detta sätt att tänka helt naturligt, och jag vet att såväl små som stora företag har mycket att vinna på denna filosofi.

TROR DU ATT DET ÄR LÄGE ATT KÖPA FASTIGHETER?

Om man anlägger ett historiskt perspektiv på frågeställningen blir det ganska enkelt att svara. Att satsa på fastigheter är, i regel, en mycket god affär. Jag bidrar givetvis mer än gärna med min kompetens också för den som står i valet och kvalet om att köpa, sälja eller behålla ett bestånd.

VARFÖR SKA VI LÅTA ENG & LUND FÖRVALTA VÅRA FASTIGHETER?

Oavsett hur stort bestånd det handlar om finns all anledning att välja en förvaltning som maximerar ditt värde. Genom att maximera värdet möjliggör vi tillsammans att nå de mål som du eller din verksamhet satt upp kring beståndet. Även om målen skiljer sig från bolag till bolag har jag receptet för att lyckas. Det handlar om driftnetto, prestigelöshet i att våga ifrågasätta invanda sanningar och att ställa krav på leverantörer och medarbetare.

bottom of page