top of page
Eng%20%26%20Lund%20facebook%20banner%206
Fastighetsskötsel: Bild

FASTIGHETSSKÖTSEL GÖTEBORG

Fullödig fastighetsskötsel

Att ha hand om fastigheter är lite som att dirigera en orkester. När de olika delarna spelar tillsammans skapas fantastiska synergier, men tyvärr räcker det med att någonting felar för att hela upplevelsen blir skev. Detta bär jag med mig i de samarbeten jag inleder. För att få verkligt genomslag krävs ofta översyn av både tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. För att den tekniskt operativa organisationen ska fungera väl krävs en skicklig och förtroendeingivande skötsel av fastigheterna.  

Moderna system skapar effektivitet 

Genom att använda moderna system och genom vårt medvetna arbetssätt kommer du enkelt kunna följa vårt dagliga arbete löpande.  

Vår tjänst passar för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. 

Fastighetsskötsel: Service

Ansvarsfull fastighetsskötsel med ekonomin i fokus

När vi tar ett uppdrag inom fastighetsskötsel i Göteborg riktar vi in oss på att förvalta uppdraget så bra som möjligt. Vi vill hjälpa dig att vårda fastigheten och behålla dess värde in i framtiden. När man tar hand om skötseln av en fastighet förbättrar man trivsel och bekvämlighet för de som bor och verkar i fastigheten, samtidigt som tar vara på företagets eller föreningens ekonomiska intressen. 

Genom ett proaktivt arbete där vi ger fastighetsägaren förslag på förebyggande åtgärder kan vi bidra till att förvalta och öka värdet. I nära samarbete med ägaren lägger vi upp en förebyggande plan för drift och underhåll med fokus på en stabil framtid, såväl tekniskt som ekonomiskt. 

Fastighetsskötsel: Text

Fastighetsskötsel i Göteborg som underlättar vardagen

Arbetet inom en bostadsrättsförening kan vara krävande. Vi kan hjälpa dig genom att exempelvis vara med vid styrelsemöten eller årsstämmor. Där kan vi ge dig tips och råd om åtgärder och investeringar som kan bli värdefulla i det långa perspektivet. 

Fastighetsskötsel med ett ekonomiskt perspektiv kan betyda mycket för en BRF. Vi kan föreslå en rad åtgärder som kan leda till en stabil ekonomi både på lång och kort sikt. Det kan handla om energieffektivisering eller andra åtgärder som kan minska kostnaderna på ett väsentligt sätt. Vi kan ta fram en plan som ger en kostnadseffektivisering av driften. 

Fastighetsskötsel: Text

Vi hittar felet och åtgärdar det snabbt

En del av effektiv fastighetsskötsel är hantering av felanmälningar. Vi kan planera in ronderingar där vi kan hitta fel som sedan åtgärdas så fort som möjligt.

Som fastighetsskötare kan vi även lägga upp en plan för det löpande underhåller och driften av fastigheten.

I en byggnad kan det lätt uppstå problem och skador som behöver ses över eller åtgärdas. Detta kan lätt ta upp mycket tid för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Vill du använda din tid till annat så rekommenderar vi att du anlitar oss på Eng & Lund Fastighetskonsult för fastighetsskötsel i Göteborg. 

Fastighetsskötsel: Text

Vi säkerställer en trevlig miljö

Med oss som er partner inom fastighetsskötsel kommer vi säkerställa att ni har en trevlig miljö att vistas i och att allting fungerar som det skall göra så att ni trivs i er fastighet. Vi kan se till att du får hjälp när den behövs. Vi tar emot felanmälan och ser till att personal med rätt kompetens snart är på plats för att avhjälpa de problem som uppstår. Vi har ett brett samarbete med hantverkare (VVS, el, våtrum med mera) som kan reparera och uppdatera din fastighet.

Välkommen att kontakta oss på Eng & Lund Fastighetskonsult – vi hjälper ditt företag eller BRF med fastighetsskötsel i Göteborg. 

Fastighetsskötsel: Text
bottom of page