top of page
Eng%20%26%20Lund%20facebook%20banner%206_edited.png
Fastighetsförvaltning: Portfolio

FASTIGHETSFÖRVALTNING GÖTEBORG

Luta dig tillbaka och se dina fastigheter utvecklas

Att förvalta fastigheter är lite som att dirigera en orkester. När de olika delarna spelar tillsammans skapas fantastiska synergier, men tyvärr räcker det med att någonting felar för att hela upplevelsen blir skev. Detta bär jag med mig i de samarbeten jag inleder. För att få verkligt genomslag krävs ofta översyn av både tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Min kompetens ligger både i analysen och genomförandet, och jag vet av erfarenhet att de flesta bolag har oanad potential när alla delar börjar dra åt samma håll. 

Fastighetsförvaltning med fokus på ekonomin

Utan att tumma på kvalitén är målet att utveckla ditt driftnetto. Genom att analysera ditt bestånd och dess förutsättningar kommer du få en kvalitativ fastighetsförvaltning med löpande återkoppling. Såväl stora bolag som små kan ha mycket att vinna på att anlita expertis kring förvaltningen av fastigheter. Jag bär med mig mina år av erfarenhet in i de samarbeten jag ingår, och bidrar med kompetensmässig bredd och helhetssyn. Förvaltningen skräddarsyr jag för att garantera att vi tillsammans uppnår de resultat du och din organisation vill nå.

​Tjänsten passar för fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. 

Fastighetsförvaltning: Tjänster

Fastighetsförvaltning Göteborg – därför ska du välja oss

Fastighetsförvaltning som utförs på fel sätt innebär höga kostnader och innebär dålig valuta för pengarna. Utförs uppgifterna på rätt så kommer du att spara pengar och din verksamhet kommer att fungera på ett effektivare sätt. 

Med hjälp av regelbundet underhåll såväl in- som utvändigt höjer du värdet på en fastighet. Detta kan i sin tur ge dig bättre chanser att omförhandla lån och få billigare avgifter. 

Genom noggrant underhåll och regelbundna inspektioner av kritiska delar av fastigheten kan vi identifiera framtida problem i ett tidigt skede. Detta leder i sin tur bättre planering som gör att du slipper brottas med skador och de onödiga kostnader sådana för med sig. 

Fastighetsförvaltning: Text

Vi håller ett öga på din fastighet

Med vår långa erfarenhet så kan vi upptäcka de delar riskerar att ha en begränsad livslängd och hålla ett extra öga på dem. Om ett tak visar sig vara i sämre skick än väntat så kan vi reparerar och dessutom göra en bedömning av den långsiktiga hållbarheten så att du kan planera ett framtid takbyte. På detta sätt kommer kostnaden bli lägre än vid ett akut takbyte. Samma princip arbetar vi efter när det handlar om andra känsliga delar i en fastighet, som exempelvis värmepumpar och stammar. 

Under våra år i branschen har vi skaffat oss lång erfarenhet av fastighetsförvaltning i Göteborg. Tack vare denna gedigna bakgrund kan vi genomföra de flesta reparationer och projekt med hjälp av duktiga samarbetspartners. 

Fastighetsförvaltning: Text

Smidig och diskret fastighetsförvaltning i Göteborg

Vårt mål är att vårt arbete inte ska störa vardagen för de personer som bor och verkar i fastigheterna. Därför försöker vi genomföra arbeten vid tider då vi stör så få personer som möjligt och håller en låg profil. Att verka utan att synas är något av vårt måtto när vi tar hand om din fastighet. 

Det finns en rad stora fördelar med att anlita Eng & Lund Fastighetskonsult för fastighetsförvaltning. För fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare är dessa tjänster A och O för att byggnaden ska kunna hållas i gott skick på lång sikt. Fastighetsförvaltning gör också att verksamheten som bedrivs kan fungera på ett tillfredsställande sätt och att fastigheten behåller sitt värde. Vi kan hjälpa dig till stora besparingar, både när det handlar om ekonomi och energi.


Välkommen till Eng & Lund Fastighetskonsult – personlig fastighetsförvaltning med fokus på driftnettot i Göteborg!  

Fastighetsförvaltning: Text

Här är några av de tjänster som vi kan hjälpa dig med:

  • Analys och effektivisering. Genom att veta vad ska drift, underhåll kan du styra dina insatser i fastigheten. 

  • Tillsyn. Att hålla ett vakande öga över en fastighet är viktigt både med tanke på säkerheten och när man har behov av att spara energi. Vår erfarna och noggranna blick kan ge dig full koll på fastighetens skick. 

  • Underhåll. Vi tar hand om såväl planerat som löpande underhåll av byggnaden och kan se till att allt flyter på ett optimalt sätt. 

  • Sanering. Om din fastighet skulle drabbas av fukt, mögel eller något annat som kan skada den på kort eller lång sikt så ser vi till att rätt saneringshjälp kommer på plats i rätt tid. 

  • Tekniska installationer. Vi ser till att tekniska system installeras korrekt och att de sedan underhålls. Ventilation, värmesystem, hissar, portar tas om hand – och vi kan även ordna så att det finns jour och ordentlig beredskap om problem skulle uppstå. 

Fastighetsförvaltning: Text
bottom of page